Censo de Massanassa de 1667
Transcripción realizada por Christine López
       
Salvador Adan Pagador
Joan Bori Pagador
Berthomeu Casany Pagador
Joseph Casany Pagador

Pere Casany Jurat, Pagador,
Vicent Casany Pagador
Na Casanya Viuda De, Pagador
Pere Plantada Pagador

Gaspar Ramon De Vilagrasa Pagador
Joseph Ramon De Vilagrasa Justicia, Pagador,
Miguel Rodenes Pagador
Joseph Samora Pagador