Censo de Lorxa de 1667
Transcripción realizada por
       
Vicent Amat Pagador
Vídua De Benacher Pobre
Vídua De Benarxes Pagador
Pere Blanquer Pagador

Gabriel Bonet Menor Pagador
Gabriel Bonet Machor Pagador
Onofre Calafat Pagador
Llorens Camalonga Pagador

Joan Catany Jurat
Joseph Catany Pagador
Matheu Cloquell Pagador
Miquel Cloquell Pagador

Joseph Enguix Pagador
Joan Escrivà Pagador
Joseph Escriva Balle
Carlos Felis Pagador

Jaume Filoll Pagador
Pere Gallur Pagador
Vídua Na Gallura Pobre
Joan Garrido Pagador

Miquel Joan De Bernat Pagador
Pere Lluch Pagador
Antoni Martinez Pagador
Pere Mas Pagador

Batiste Mesquida Pagador
Guillem Mir Pagador
Francisco Moncho Pobre
Vicent Moncho Pagador

Bernat Montaner Pagador
Miquel Montaner Menor Pagador
Miquel Montaner Major Pagador
Jaume Morell Pagador

Joseph Morell Pagador
Vídua Na Moya Pagador
Balthazar Nadal Pagador
Guillem Nadal Pagador

Joan Nadal Menor Pagador
Joan Nadal De Balthazar Pagador
Joan Nadal De Oliver Pagador
Joan Nadal De Polonia Pagador

Marti Nadal Pagador
Pere Nadal Pagador
Gregori Palau Pagador
Pere Pallau Pagador

Gabriel Palmer Pagador
Guiller Palmer Pagador
Antoni Pocovi Pagador
Joan Puig Pagador

Vídua De Antoni Puig Pagador
Antoni Ribes Pagador
Jaume Ribes Pagador
Joan Ribes Pagador

Antoni Roca Pagador
Geroni Roca Pagador
Frances Rodrigues Pagador
Antoni Segui Pagador

Gabriel Segui Pagador
Miquel Sosoni Pagador
Miquel Joan Sosoni Pagador
Vídua Na Terrades Pagador

Joseph Torralba Pobre
Joan Vaches Pagador