Lliber capbreu 1635
Transcripción realizada por Pedro Sánchez
       
Andreu Avellà
Damià Avellà
Lluc Avellà
Miquel Avellà

Bertomeu Calbet
Isabet Capdebou (vda. d?en P. Ferrà)
Mateu Catany
Francina Cervera (vda. d?en Reus)

Pere Femenia
Antoni Ferrà (viu a Xaló)
Rafel Ferrà (viu a Xaló)
Jaume Forner (viu a Xaló)

Guillem Mas (d?en Nofre)
Joan Mas
Miquel Mas major
Miquel Mas menor

Onofre Mas
Antoni Mesquida
Gabriel Monjo
Mateu Monjo (viu a Xaló)

Guillem Montserrat
Joan Montserrat
Miquel Montserrat
Pere Montserrat major

Pere Montserrat menor
Pere Morell
Joan Noguera
Pere-Blai Noguera

Antoni Oliver (d?en Pere)
Caterina Oliver (d?en Pere)
Jerònia Oliver (d?en Pere)
Joan Oliver (d?en Pere)

Pere Oliver
Pere Oliver (d?en Pere)
Rafel Oliver (d?en Pere, viu a Xaló)
Bartomeu Puig

Jaume Puig (d?en Rafel)
Rafel Puig (viu a Xaló)
Antoni Puigcerver
Joan Puigserver (de n?Antoni)

Llorenç Salvà
Baptiste Seré
Joan Taverner (viu a Benigembla)
Jaume Vidal

Miquel Vidal
Miquel Vidal (d?en Guillem)