Censo de Genovés de 1667
Transcripción realizada por
       
Luys Lo Moliner, Pagador
Miguel Bataller Pobre
Miguel Bataller Pagador
Frances Benavent Pagador

Joseph Borcha Jurat
Alonso Cabanes Pagador
Guillem Carnicer Pagador
Marti Cucho Pagador

Josep Duat Pagador
Thomas Duat Pagador
Joan Enriques Pagador
Josep Esbri Pagador

Miguel Fabra Pagador
Don Miguel Fenollet Militar
Mosen Felix Gilabert Rector
Josep Giner Pagador

Matheu Guardia Pobre
Gostantin Joan Pagador
Andreu Jurell Viuda De, Pagadora
Josep Jurell Pagador

Jaume Llopis Pagador
Josep Llopis Pagador
Macia Llopis Pagador
Na Llopisa Viuda, Pagadora

Joan Miralles Jurat
Thomas Miralles Pagador
Domingo Molla Pagador
Josep Moscardo Pagador

Frances Navarro Batle
Josep Navarro Pagador
Matheu Navarro Pagador
Christofol Ordinana Pagador

Frances Ordinana Pagador
Vicent Ordinana Pagador
Joseph Pellejero Pagador
Mario Peralles Jurat

Miguel Perez Pagador
Josep Pons Pagador
Pere Ribera Pagador
Vicent Roca Pagador

Agusti Sanchis De Alboy
Augusti Sanchiz Pagador
 
Mamen