Censo de Alboy de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de los vehins y habitadors que de present viguen y habiten en lo lloch de Alboy donada per lo justicia de fit lloch miņansant jurament per aquell prestat a nostre seņor deu guarde en mans y poder de mi dit notari comisari per a les coses infrascriteslos quals vehins y habitadors dixeren ser los seguents en virtut de dit jurament
Transcripción realizada por Mamen
       
Joan Carbonell Jurat
Berthomeu Carrio Pagador
Joan Carrio Justicia
Frances Lleonart Pagador

Vicent Moscardo Pagador
Gines Parra Pagador
Augusto Sanchiz Pagador