Censo de Castells de1646
Transcripción realizada por
       
Thomàs Arbona
Juan Castells
Martí Colomí
Juan Estalrich De Santa Margalida

Pere Estalrich De Santa Margalida
Anthoni Femenia
Cosme Ferrer
Cosme Ferri

Mn. Juseph Ferri Pastor
Juan Font De Santa Margalida
La Viuda De Pere Sifra De Pollença