Censo de Canesia de 1608
Dia 8 de març de 1608
Damià Anchel, justícia i Joan Morida jurat del lloc de l'Orxa, Vall i Comanda de Perputxent.
Transcripción realizada por Joaquim Cebolla
       
Guillem Alasdar
Miquel Alasdar
Francesc Bodo
Joan Bola

Gaspar Borchet
Miquel Borchet
Francesc Cursan
Onofre Cursan

Agustí Dansa
Jeróni Doset
Lluis Esquerrer
Gaspar Garbí

Jeroni Garbí
Lluís Granadí
Ausiàs Marqués
Jeróni Michi

Agustí Morida
Miquel Morit
Pere Morit
Agustí Paluix

Francesc Paluix
Guillem Paluix
Joan Paluix
Joan Paluix Menor

Pere Pardalet
Francesc Saydo
 
Llista realitzada pel notari d'Ibi Lluís Pérez i el seu oficial, assentats en la plaça del Lloc, actuant com a testimonis Nofre Oltra, sastre, i Miguel Pololes, cristià nou ambdós de la baronia de Planes, amb motiu de nomenar Jacobi Sistero procurador General de la Vall i Comanda de Perputxent i Síndic representant legal del Lloc de Canèsia, amb expressió de tots el caps de família.
Font: Periòdic Ciutat d'Alcoi. Diumenge 19 de Juliol del 2009. Pág. 21. Investigación de Antonio Castelló Candela. Moriscos 2. Pla de Canésia, Valle de Perpuchent, ocho de marzo de 1608. Transcrit per Vicent Moncho i Grau Juliol de 2009