Censo de Benissa de 1667
Certifique yo Pere Cabrera not. (notari) e escriva de la Sala de la vila de Benisa com la Infrascrita nomina es el verdader manifest de tots el vehins y habitadors que al pnt.viuhen en la pnt (present). vila y son terme la qual fonc feta per Baltasar Feliu justicia Bertomeu Ivars y Guillem Cabrera jurats mijansant jurament peraquells prestat en mans y poder de Nicolau Castells not. comisari Real, a nostre seņor deu Jesucrist y tenint poder aquest pera les coses infraescrites segons consta ab Reals lletres despachades per Josep Gil y Torres ciutada capita de la miliįia efectiva de la ciutat de Valenįia jutge real comissari subdelegat per lo excelentissim Seņor Don Ramiro Felipes Vanes de Gusman Duc de St Lucar La maior y de Medina de las Torres Conde de Oņate y vila Meliana sumiller de Corps de sa Majestad dels consells de estat y guerra y tesorer general dels Regnes de la corona de Arago Elet y nomenat per la prefat a Real Magestad el Rey nostre Seņor consta de la nominaįio de dit exm. Duc de la Medina de las Torres ab provisio Real de sa Majestad fermada de sa Real ma despachada en la forma acostumada dat y en Madrid a setse de nohembre del any propasat e de lo substituis e o subdelegacio del dit Jusep Gil de Torres consta ab acte revut per Diego de Yanguas not. escriva de la vila de Madrid en vint y sis de dit mes e any. E de la nominaįio de dit Nicolau Castell not. y comisari ab Reals Lletres despachades a 7 de Janer del pnt (present) any Mil siscents sexanta set tenint poder aquell pera les coses infraescrites los quals vehins y habitadors son los seguents.
Transcripción realizada por Antonio Arlandis y Juan Ramķn Perez  
       
El Alguasir Pagador
Hereu De Pello Pagador
Pere Armunet Pagador
VĒ De Geroni Baydal Pagador

VĒ De Jusep Baydal Pagador
Sebastia Berenguer Pagador
Jaume Bertomeu Pagador
Juan Bertomeu De Fr. De Salvador Pagador

Juan Bertomeu De Salvador Pagador
Juan Bertomeu De Andreu Pagador
Juan Bertomeu De Pasqual Pagador
Juan Bertomeu Menor Pagador

Pasqual Bertomeu Pagador
VĒ De Juan Bertomeu Pagador
Jusep Blanco Pagador
Pere Bolufer Pagador

Andreu Cabrera De Jaume Pagador
Andreu Cabrera De Andreu Pagador
Antoni Cabrera De Juan Pagador
Antoni Mateu Cabrera Pagador

Cecilia Cabrera Pagador
Frances Cabrera Ospitaler Pobre
Frances Cabrera De Frances Pagador
Guillem Cabrera Pagador

Jaume Cabrera De Frances Pagador
Jaume Cabrera De Andreu Pagador
Joachim Cabrera Pagador
Juan Cabrera De Andreu Pagador

Juan Cabrera De Fr Pagador
Jusep Cabrera Pagador
Pere Cabrera De Frances Pagador
Pere Cabrera Notari Pagador

Pere Cabrera De Jaume Pagador
Pere Cabrera De Grisostomo Pagador
Simeon Cabrera Pagador
VĒ De Andreu Cabrera Pagador

VĒ De Frances Cabrera Pagador
VĒ De Juan Cabrera De Simeon Pobre
VĒ De Pau Cabrera Pagador
VĒ De Pere Cabrera De Andreu Mateu Pagador

Visenta Cabrera Pagador
Jaume Cardona Major Pagador
Jaume Cardona Menor Pagador
Juan Cardona Pagador

Miquel Cardona Pagador
VĒ De Lluis Castelloli Major Pagador
VĒ De Lluis Castelloli Menor Pagador
Carlos Castells Pagador

Jaume Castells Pagador
Pere Castells Pagador
Lluis Conill Pagador
Les Beates Crespes Pagador

Antoni Crespo De Juan Batiste Pagador
Antoni Crespo De Roc Pagador
Batiste Crespo Notari Pagador
Geroni Crespo Pagador

Jaume Crespo De Jaume Pagador
Jaume Crespo De Juan Pagador
Jaume Crespo De Pere Pagador
Juan Crespo De Jaume Pagador

Juan Crespo De Pere Pagador
Juan Crespo De Juan Del Torn Pagador
Lluis Crespo Pagador
Pere Crespo Pagador

Pere Crespo De Jaume Pagador
Pere Crespo De Pere Pagador
Pere Crespo De Fr.De Torn Pagador
VĒ De Miquel Crespo De Pere Pagador

VĒ De Miquel Crespo Pagador
VĒ De Pasqual Crespo Pobre
VĒ De Pere Crespo Pagador
VĒ De Pere Crespo Del Forn Pagador

VĒ De Pere Nicolau Crespo Pagador
Visent Crespo Pagador
Andreu Criat De Llaser Pagador
Juan Dura Pagador

Frances Espasa Pagador
Bertomeu Esquerdo Pagador
Catalina Esquerdo Pagador
Elvira Esquerdo Pagador

Juan Esquerdo Pagador
Miguel Esquerdo De Andreu Pagador
Miquel Esquerdo De Tomas Pagador
Pere Esquerdo Pagador

VĒ De Juan Esquerdo Pagador
Lluis Esteve Pagador
Miquel Esteve Pagador
VĒ De Lluis Esteve Pagador

Anē Feliu De Sebastia Pagador
Antoni Feliu De Miquel Pagador
Apolonio Feliu Pagador
Baltasar Feliu Pagador

Cristofol Feliu Pagador
Josep Feliu Menor Pagador
Josep Feliu Major Pagador
Juan Feliu De Jordi Pagador

Juan Feliu De Visent Pagador
Mariangela Feliu Pagador
Miquel Feliu Pagador
Pere Feliu Pagador

VĒ De Juan Feliu De Sebastia Pagador
VĒ De Pere Feliu Pagador
Antoni Femenia Pagador
Guillem Femenia Pagador

Juan Femenia Pagador
Pere Femenia Pagador
Jaume Ferrer Pagador
Juan Ferrer Pagador

Pere Ferrer Pagador
Jaume Ferri Pagador
Hereu De Juan Giner Pagador
Jaume Giner Pagador

Pere Visent Giner Pagador
VĒ De Pere Giner Menor Pagador
VĒ De Pere Giner Major Pagador
VĒ De Pere Benet Giner Pagador

VĒ De Miquel Griņana Pagador
Pere Guardiola Pagador
Juan Ivaņez Pagador
Andreu Ivars Pagador

Andreu Ivars De Filibert Pagador
Andreu Ivars De Roca Pagador
Antoni Ivars De Andreu Pagador
Antoni Visent Ivars Pagador

Bernat Ivars Pagador
Bertomeu Ivars Pagador
Frances Ivars De Frances Pagador
Frances Ivars De Pere Pagador

Frances Ivars Del Camp Pagador
Frances Ivars De La Roja Pagador
Francisca Ivars De Pobil Pagador
Isabel Juana Ivars Pagador

Jaume Ivars Del Balle Pagador
Juan Ivars De La Roja Pagador
Juan Ivars De Batiste Pagador
Juan Ivars De Juan Pagador

Juan Ivars Dit De La Mora Pagador
Juan Ivars De Joachim Pagador
Juan Ivars De Pobil Pagador
Lluis Ivars Pagador

Pere Ivars De La Roja Pagador
Pere Ivars De Joachim Pagador
Pere Ivars Del Forn Pagador
Pere Ivars De Visenta Menor Pagador

Pere Ivars De Maįiana Pagador
Pere Ivars De La Mora Pagador
Pere Ivars Del Camp Pagador
Pere Ivars De Melchior Pagador

Pere Ivars De Bertomeu Pagador
VĒ De Andreu Ivars De De Juan Pagador
VĒ De Andreu Ivars De Antoni Pagador
VĒ De Andreu Ivars De Melchior Pagador

VĒ De Filibert Ivars Pagador
VĒ De Fr. Ivars Del Forn Pagador
VĒ De Jaume Ivars Pagador
VĒ De Jaume Ivars De Andreu Pagador

VĒ De Juan Ivars De Ponseta Pagador
VĒ De Juan Ivars Pagador
VĒ De Juan Ivars De Antoni Pagador
VĒ De Pau Ivars Pagador

VĒ De Pere Ivars Del Camp Pagador
VĒ De Pere Ivars De Fr Pagador
VĒ De Pere Josep Ivars Pobre
Visent Ivars Notari Pagador

Visent Ivars De Damia Pagador
Visent Ivars De Andreu Pagador
Antoni Jorda Pagador
Frances Jorro Pagador

Juan Jorro Pagador
Pau Jorro Pagador
VĒ De Llorens Jorro Pagador
Filles De Jusepa Pagador

Dor Visent Lleonart Rector
Juan Lleyda Pagador
Lo Dotor Visent Llopis Pagador
VĒ De Visent Llorca Pobre

Jusep Llorens Pagador
Pau Llorens Pagador
Esteve Lloret Pagador
Jusep Lloret Pagador

Juan Malonda Pagador
Juan Malonda De Visent Pagador
VĒ De Visent Malonda Pagador
Maria Mari Pagador

VĒ De Miquel Mari Pagador
Felip Martinez Pagador
Juan Molina Pagador
Bernat Mora Pagador

Marti Mora Pagador
VĒ De Bernat Mora Pagador
Hereu De Frances Morato Pagador
Antoni Morell Pagador

Jaume Morell Pagador
Maciana Morell Pagador
VĒ De Antoni Morell Pagador
VĒ De Juan Morell Pagador

Frances Narbo Pagador
Pere Nave Pagador
Visent Nave Pagador
Rafel Oliver Pagador

Andreu Ortola De Batiste Pagador
Frances Ortola Pagador
Joachim Ortola Pagador
Juan Ortola De Jordi Pagador

Miquel Ortola Pagador
Pere Ortola De Pasquala Pagador
Pere Ortola De Batiste Pagador
Pere Ortola Fill Pagador

Pere Ortola De Pere Pagador
VĒ De Bertomeu Ortola Pagador
VĒ De Pere Ortola De Benet Pobre
VĒ De Pere Ortola Pagador

Juan Palacios Pagador
Antoni Perez De Miguel Pagador
Antoni Perez De Juan Pagador
Frances Perez Pagador

Pere Perez Pagador
Viįent Perez Pagador
Ana Piera Pagador
Esteve Piera Pagador

Juan Piera De Frances Pagador
Pere Pineda Pagador
Guillem Rey Pagador
VĒ De Juan Roc Crespo Pagador

Maria Roca Pagador
Juan Rosello Pagador
Pere Juan Rosello Pagador
VĒ De Antoni Rosello Pagador

VĒ De Jaume Rosello Pagador
Jordi Sabata Pagador
Marti Sabata Pagador
Juan Sala Menor Pagador

VĒ De Jaume Sala Pagador
VĒ De Juan Sala Pagador
La Beata Salvador Pagador
Frances Sanchis Pagador

Juan Sauba Pagador
Jaume Serra Pagador
Juan Serra Major Pagador
Juan Serra Menor Pagador

Bertomeu Sivera Pagador
Frances Sivera Pagador
Jaume Sivera Pagador
Jusep Sivera Pagador

VĒ De Josep Sivera Pagador
Mossen Batiste Soliva Vicari
Hereu De Lluis Torres Pagador
Jusep Torres Pagador

Mossen Lluis Torres Prevere
Mossen Pau Torres Prevere
Josep Tro Menor Pagador
Jusep Tro Major Pagador

Pere Tro Pagador
Agna Videla Pagador
Pere Villanueva Pagador
VĒ De Antoni Villanueva Pagador

Pau Vives Pagador
VĒ De Jaume Vives Pagador
 
E perque plena fe sia donada a la sose dita nomina y tot lo contengut en aquella yo Pere Cabrera not. SĒ de la sala dels jurats de dita vila pose aįi mon  acostumat signe.