Censo de Benissa de 1646
Anno a nativitate mill de XXXXVI, die vero intitulato octano mensis novembris davant la presencia de mi lo not y testimonis de sus escrits personalment constituhits Joachim Yvars justicia, Juan Roc Crespo y Jaume Yvars jurats de la vila de Beniça. Los qual abtemperant una carta dels senors olets dels tres estament del Regne de Valencia de tretse de octubre propassat dixeren y certificaren que en dita vila y a en lo prit any docentes quinse cases dels quals son caps les persones seguents.
Transcripción realizada por Olivier Soriano
       
Esteve El Teixidor
Frances Recolets De
Catalina Mercader Doña
Frances Abat Notari

Jaume Andréu Doctor En Medicina
Pere Armunet
Juan Batiste Yvars Viuda De
Gerona Baydal

Pere Benet Giner
Juan Bertomeu De Antoni
Juan Bertomeu Viuda De
Juan Bertomeu De Pascual

Salvador Bertomeu
Andreu Cabrera De Franci
Andreu Cabrera De Jo
Andréu Cabrera Viuda De

Andreu Cabrera De Andreu
Antoni Cabrera De Juan
Carlos Cabrera
Crisotoms Cabrera

Frances Cabrera De Crisotoms
Frances Cabrera De Andres
Guillem Cabrera
Jaume Cabrera De Andreu

Jaume Cabrera Viuda De
Jaume Cabrera De Frances
Jaume Cabrera De Antoni
Jemión Cabrera

Juan Cabrera De Crisotoms
Jusep Cabrera
Mossen Pere Cabrera Prevere
Pasquala Cabrera

Pau Cabrera
Pere Cabrera Notari
Pere Cabrera De Pere Viçent
Visenta Cabrera

Jaume Cardona
Miquel Cardona
Pere Cardona
Lluis Castelloli Viuda De

Lluis Castelloli
Jaume Castells
Lluis Conill
Andreu Crespo

Antoni Crespo
Hieroni Crespo
Jaume Crespo De Pere
Jaume Crespo De Miquel

Jaume Crespo Corner
Juan Crespo De Pere
Juan Crespo De J.
Juan Crespo De Antoni

Juan Crespo
Miquel Crespo
Pasqual Crespo
Pere Crespo

Pere Crespo De Pere, Menor
Pere Crespo Mayor Viuda De
Pere Crespo Tender. Viuda De
Antoni Cruanes

Pere Damia Yvars Viuda De
Jacinto De Anon
Juan De Leyva
Antón De Villanueva

Visent Durba
Jusep Escrig
Andréu Esquerdo Viuda De
Bertomeu Esquerdo

Jaume Esquerdo Menor
Juan Esquerdo Major
Juan Esquerdo De Rabel
Pere Esquerdo De Rabel

Pere Esquerdo De Juan
Rabel Esquerdo Viuda De
Agusti Esteve
Lluis Esteve

Miquel Esteve
Andréu Feliu Viuda De
Antoni Feliu De Sebastia
Antoni Feliu

Cristofol Feliu
Juan Feliu De Sebastia
Juan Feliu De Jordi
Juan Feliu De Visent

Jusep Feliu
Miquel Feliu Fuster
Miquel Feliu Viuda De
Sebastia Feliu Viuda De

Visent Feliu Viuda De
Visent Feliu Hereus De
Mossen Antoni Felix Subdiacono
Antoni Femenia

Pere Femenia
Guillem Feminia
Jaume Ferrer
Jaume Ferrer Viuda De

Pau Ferrer
Frances Fons
Juan Frexina
Jusep Fro

Jaume Gavila
Cristofol Giner Viuda De
Juan Giner De Juan
Pere Giner

Miquel Griñana
Pere Guardiola Viuda De
Frances Jorro De Joachim
Juan Jorro

Llorens Jorro Viuda De
Visent Jorro
Tomas Juan Esquerdo Viuda De
Pere Jusep Yvars Viuda De

Visent Llorca
Vicent Llorens
Juan Malonda
Vicent Malonda

Bernat Mari Viuda De
Juan Mari
Antoni Mateu Cabrera
Pere Mislau Crespo Viuda De

Frances Morats
Anthony Morell Viuda De
Juan Morell
Juan Moteria

Pere Narbo Viuda De
Jaume Nard Viuda De
Visent Nave
Rafel Oliver

Andrea Ortola
Bertomeu Ortola Viuda De
Joachim Ortola
Juan Ortola De Jordi

Juan Ortola De J.
Lluis Ortola
Miguel Ortola De Jordi
Pere Ortola De Benet

Pere Ortola De Pere
Pere Ortola De Batiste
Pere Ortola De Bertomeu
Pere Ortola De Pere

Batiste Palacio Viuda De
Pere Palacio
Antoni Pau Torres Viuda De
Tomas Pello Mayor

Tomas Pello Menor
Juan Penalba
Jusep Penalba
Juan Peres

Miquel Peres
Pere Pineda
Frances Pores
Bernat Prats

Jaume Riera
Juleu Riera De Frances
Roc Riera Viuda De
Antoni Rosello

Bernat Rosello
Jaume Rosello
Bertomeu Rubi
Juan Sala

Pere Sala Viuda De
Juan Sauba
Juan Serra
Jaume Sivera Mayor

Jusep Sivera
Jusep Sivera Menor
Pere Sivera
Mossen Gaspar Tello Prevere Vicari

Mossen Juan Antoni Torres Prevere
Mossen Lluis Torres Subdiacono
Mossen Pau Torres Diacono
Onofre Torres Notari

Antoni Visent Yvars
Cosme Vives
Jaume Vives Viuda De
Juan Yváñez

Jaume Yvares Viuda De
Andréu Yvars Viuda De
Andreu Yvars De Andreu Juan
Andréu Yvars De Melchor Viuda De

Andreu Yvars De Frances
Andreu Yvars De Anthony
Andreu Yvars De J
Batiste Yvars

Bertomeu Yvars
Filibert Yvars
Frances Yvars De Bernat
Frances Yvars De Joachim

Frances Yvars De Frances
Jaume Yvars Del Camp
Jaume Yvars De Andreu
Jaume Yvars De Juan Batiste

Jaume Yvars Del Camp Viuda De
Jaume Yvars De Andréu
Jaume Yvars De Jaume
Joachim Yvars

Joan Yvars De Frances
Juan Yvars De Ponceta
Juan Yvars Del Camp, Menor
Juan Yvars Pobil. Hereues De

Juan Yvars De Juan
Melchor Yvars
Mossen Domingo Yvars Rector De Dita Vila
Pere Yvars De Bertomeu

Pere Yvars De Jaume
Pere Yvars De Damiá
Pere Yvars De Andreu J. Viuda De
Pere Yvars De Pere

Pere Yvars De Bernat Viuda De
Pere Yvars De Juan
Pere Yvars Del Camp
Pere Yvars De Juan, De Guillem

Pere Yvars De Panceta
Vicent Yvars De Andréu Monserrat
Visent Yvars De Frances
 
A totes les sobredites persones far sumisio de la vila, en les quals se conten Mossen Pau Torres, Mossen Lluis Torres y Mosen Antoni Feliu les quals casabiten ab sus pares en una matexa casa de totes les quals coses recuriren a mi Pere Cabrera not. public del regne de Valencia los ne rebre aste pablics Pere Jaume memoria en lo esdevenidor lo quel per mi dir not. Los fones rebre ¿ en la dita vila de Beniça. Dia mes any de sudiet ¿ foren per testimoni Lluis Catelloli y Juan Riera de Frances Llaurador de dita vila habig.
Perque en lo fa part feysia donada ¿ yo Pere Cabrera not. sobredit qui rebre dita manifest posse assi mon a cotumat signatura.