Censo de Benirredrá de 1646
Sertifique yo Gaspar Perez de Culla per autoritat real notari publich per tot lo present Regne de Valencia com en execucio de una carta escrita dels helets dels tres estaments del present Regne de Valencia de tretze de octubre propasat com mosen Miquel [Luch] prevere reg[ent de la] Retoria del loch de Benirredra y Jau[me] Perez Geroni Perez y altres de dit loch present [] li [] aquell justicia y jurats fer [] aransel y nomina de les cases y a en dit [lloc] de Benirredra les quals son les seguents
Transcripción realizada por Joaquim Cebolla
       
Joan Aguir
Jaume Artes
Damia Bisquert
Joan Blancha Menor

Joan Blancha Major
Joan Braco
Benito Calvo
Domingo Canal

Bernat Carrio
Pau Carrio
Marco Doneta
Pere Gambi

Jaume Garcia
Miquel Gregori
Sebastia Gregori
Joseph Just

Miquel Martinez
Simo Meri
Macia Miret
Simo Montagut

Joseph Morales
Chistofol Morillo
Gaspar Pasqual
Agosti Perez

Geroni Perez
Jaume Perez Major
Nadal Sans
Joan Sensaloni

Frances Todoli
Miquel Yvanyez