Censo de Benirredrá de 1667
Esta es la verdadera nomina y manifest de tots los vehins y habitadors del present loch de Beniredra la qual donada per los justicia y jurats de dit loch michansant jurament a nostre Señor deu a per aquelles prestat en mans y poder de [demi] dit notari y comissari real per a les coses infrascrites los quals vehins y habitadors dixieren ser los seguents en virtut de dit jurament
Transcripción realizada por Joaquim Cebolla
       
Vídua De Joan Ahuir Pobre
Jaume Artes Pagador
Melchior Artes Pagador
Timotheo Artes Pagador

Batiste Benito Pagador
Joan Benito Pagador
Joan Braco Pagador
Luch Braco Pagador

Pasqual Carbona Pagador
Pau Carrio Pobre
Vicent Carrio Pagador
Joachim Castella Jurat Pagador

Joan Donat Justicia Pagador
Pere Donat Pagador
Pere Joan Escriva Pagador
Vicent Fuster Jurat Pagador

Sebastia Gerony Pagador
Mossen Joseph Joan Rector
Macia Miret Pagador
Calixto Moreno Pagador

Jacintho Orengo Pagador
Pedro Peres Pagador
Augusti Perez Pagador
Gerony Perez Pagador

Jaume Perez Pagador
Joseph Perez Pagador
Joseph Perez Pagador
Roch Perez Pagador

Luys Ripoll Pagador
Batiste Rius Pagador
Vídua De Roca Pobre
Sebastia Ruis Pagador

Berthomeu Sans Pobre
Joseph Sans Pagador
Joseph Sans Pagador
Vídua Na Sansa Pobre

Nadal Simo Pagador
Joseph Soriano Pagador
Joseph Soriano Pagador
Batiste Xaxo Pagador