Censo de Quart de 1667
Transcripción realizada por
       
Pau Viuda De
Simo Christofol Pagador
Joseph Aguilar Pagador
Llorens Aguilar Pagador

Mossen Jochim Agut Eclesiastichs
Joseph Alcaser Menor Pagador
Joseph Alcaser Major Pagador
Joan Almengol Pagador

Joseph Andres Pobre
Miquel Appansi Pagador
Arcos Viuda De
Ambros Barbera Pagador

Jochim Barbera Pagador
Vicent Belda Pagador
Pere Cabres Pagador
Pere Casali Pagador

Nadala Castillo Viuda Pobre
Na Christofola Viuda
Don Joan Coll Militar
Domingo Comella Pagador

Joanna Comes Viuda
Nicolau Comes Pagador
Melchior Cordellat Pagador
Jaume Cortes Pagador

Jaume Costa Pobre
Joan Cubells Pagador
Salvador Cudos Pagador
Jaume Enrreus Pagador

Joan Espinos Pobre
Vicent Espinos Pagador
Joan Ferrandis Pagador
Berthomeu Ferrando Pagador

Domingo Figuerola Pobre
Andreu Fita Major Pagador
Andreu Fita Menor Pagador
Diego Fita Pagador

Domingo De La Fita Pagador
Joseph Fita Pobre
Joseph Fita Pagador
Nofre Fita Major Pagador

Nofre Fita Menor Pagador
Pere Fita Pagador
Pere Fita Pagador
Vicenta Fita Viuda

Antoni Franch Pobre
Antoni Franch Menor Pagador
Frances Garcia Pagador
Joan Garcia Pagador

Na Garcia Viuda
Frances Gisbert Pagador
Pere Gomes Pagador
Balthazar Gonsales Jurat

Carpio Gonsales Pagador
Felip Grino Pagador
Manuel Grino Pagador
Francisco Hernandes Pagador

Nofre Hernandez Menor Pagador
Nofre Hernandez Pagador
Domingo Joan Pobre
Jaume Jorge Pagador

Melchior Labrandero Pagador
Jaume Liago Pagador
Joseph Lierni Pagador
Jacintha Llosano Viuda

Joseph Llosano Pagador
Andreu Lluizador Pagador
Antoni Marti Pagador
Felip Martinez Pagador

Frances Martinez Pagador
Francisco Martinez Pagador
Miquel Martinez Pagador
Vicent Martinez Justicia

Fray Alberico Mas Vicari, Ecclesiastichs
Vicent Molina Pagador
Na Mongoria Viuda
Gaspar Monsó Pagador

Pere Monsó Pagador
Vicent Monso Pagador
Frances Montagut Pagador
Pere Montagut Pagador

Frances Moreno Pagador
Vicent Moreno Menor Pagador
Joseph Motes Pagador
Matheu Nabrandero Pagador

Francisco Navarro Pagador
Pere Orti Pagador
Joseph Ovon Pagador
Thomas Palau Pagador

Alfonso Pena Pagador
Na Pena Viuda De, Pobre
Valero Pena Pagador
Joan Pou Pagador

Vicent Quartero Pagador
Esteve Rios Pagador
Gabriel Rios Pagador
Joan Rios Pagador

Joseph Rios Pagador
Miquel Rios Pagador
Nofre Rios Pagador
Thomas Rios Pagador

Joan Roca Pobre
Maria Roch Viuda
Joseph Rodrigo Pagador
Simo Rodrigo Pagador

Na Rosella Viuda
Frances Ruiz Pagador
Joan De San Martin Pagador
Sebastia San Martin Pagador

Joan Sanchis Major Pagador
Joan Sanchis Menor Pagador
Valero Sans Pagador
Manuel Santa Maria Pagador

Pedro De Santa Maria Balle, Pagador
Merenciana Santo Pobre
Vicent Santo Pagador
Joan Sants Pagador

Miquel Segovia Pagador
Na Segovia Viuda
Joseph Segura Jurat
Na Segura Viuda

Batiste Serrano Pobre
Pere Servera Pagador
Joan Sivera Pobre
Melchior Sorribes Dr

Geroni Tallada Pagador
Pere Tardiu Pagador
Geroni Tasquer Pagador
Pere Tasquer Viuda De

Andreu Tello Pagador
Joseph Tello Pagador
Vicent Tello Pobre
Joseph Torner Viuda De

Frances Toron Pagador
Miquel Vaco Viuda De
Pasqual Vidal Pagador
Simo Vives Pagador

Andreu Ximeno Pagador
Calixto Ximeno Pagador
Miquel Ximeno Pagador
 
Christin López