Censo de Xixona de 1667
Transcripción realizada por
       
Viuda De Joan Alarco Pagador
Batiste Alcaras De Esteve Pagador
Batiste Alcaras Pagador
Esteve Alcaras Çequier Pagador

Felip Alcaras Major Pagador
Felip Alcaras Menor Pagador
Frances Joan Alcaras De Vte Pagador
Frances Joan Alcaras Pagador

Frances Joan Alcaras De Felip Pagador
Macia Alcaras Pagador
Vicent Alcaras De Vte Pagador
Viuda De Choachim Alcaras Torre De Les Marsanes

Vicent Alquer Pagador
Baltasar Aracil Pagador
Batiste Aracil De Bertomeu Pagador
Damia Aracil De Rafel Pagador

Damia Aracil De Frances Pagador
Diego Aracil Generos Militar
Diego Aracil De Frances Pagador
Dotor Onofre Diego Aracil Rector Eclesiastic

Fill De Frances Aracil Pagador
Filles Hereus De Jaume Aracil Pagador
Frances Aracil De Baltasar Pagador
Frances Joan Aracil Jurat Pagador

Gaspar Aracil De Rafel Pagador
Joanangela Aracil Beata Pagador
Joseph Aracil Generos Militar
Llorens Aracil Pagador

Melchor Aracil Jurat Pagador
Miguel Aracil Pagador
Mosen Bautista Aracil Eclesiastic
Mosen March Antoni Aracil Eclesiastic

Mosen Pere Aracil Eclesiastic
Roch Aracil Pagador
Sebastia Aracil Notari Pagador
Thomas Aracil Notario Sindich Pagador

Viuda De Bertomeu Aracil Pagador
Viuda De Diego Aracil Pagador
Viuda De Jaume Aracil Pagador
Viuda De Thomas Aracil De Frances Pagador

Joan Arboleda Pagador
Baltasar Arques Pagador
Baltasar Arques Pagador
Bertomeu Arques Pagador

Frances Arques Pagador
Frances Joan Arques Jurat Pagador
Gaspar Arques De Frances Pagador
Jacinto Arques Pagador

Nofre Arques Pagador
Sebastia Arques Pagador
Sebastia Arques Fill Pagador
Thomas Arques Pagador

Viuda De Andreu Arques Pagador
Viuda De Geroni Arques Pagador
Andreu Asensi Pagador
Antoni Asensi Pagador

Joseph Asensi De Diego Pagador
Joseph Asensi Pagador
Melchor Asensi Pagador
Viuda De Frances Asensi Pagador

Felip Joan Assensi Pagador
Frances Assensi Pagador
Sebastia Assensi Pagador
Batiste Avila Pagador

Joan Baldo Pagador
Joseph Baldo Pagador
Pere Baldo Pagador
Vicent Pau Baldo Pagador

Frances Barbera Pagador
Batiste Bellido Pagador
Gaspar Bellido Pagador
Vicent Bellido De Joan Pobre

Vicent Bellido De Ventura Pagador
Viuda De Joan Bellido Pagador
Viuda De Ventura Bellido Pobre
Melchor Beltra Pobre

Viuda De Andreu Beltra Pagador
Mosen Andreu Benabeu Eclesiastic
Diego Beneito Pagador
Frances Beneyto Pobre

Diego Berenguer De Vicent Pagador
Joseph Berenguer De Vicent Pagador
Joseph Berenguer Pagador
Steve Berenguer De Joseph Pagador

Tomas Berenguer Sastre Pagador
Vicent Berenguer Pagador
Vicent Berenguer Pagador
Viuda De Salvador Berenguer Pagador

Alexandre Bernabeu Pagador
Andreu Bernabeu Sanço Pobre
Andreu Bernabeu De Andreu Pagador
Andreu Joan Bernabeu Notario Pagador

Antoni Bernabeu De Joan Pagador
Baltasar Bernabeu De Andreu Pagador
Baltasar Bernabeu Viguela Pagador
Bertomeu Bernabeu Pobre

Felip Bernabeu Pagador
Frances Joan Bernabeu Notario Pagador
Frances Joan Bernabeu De Vte Fill Pagador
Frances Joan Bernabeu Sastre Pagador

Frances Joan Bernabeu De Damia Pagador
Frances Joan Bernabeu De Andreu Pagador
Geromi Bernabeu De Frances Joan Pagador
Geroni Bernabeu De Vte Pagador

Gregori Bernabeu Pagador
Honorat Bernabeu Pagador
Joan Bernabeu De Llorens Pagador
Joan Bernabeu Pobre

Joan Bernabeu Fill Pagador
Joseph Bernabeu De Llorens Pagador
Joseph Bernabeu De Geroni Pagador
Leandro Bernabeu Pagador

Luis Bernabeu De Vte Pagador
Miguel Bernabeu De Joan Pagador
Pere Bernabeu Pagador
Pere Llois Bernabeu Mustasaf Pagador

Sebastia Bernabeu De Frances Joan Pagador
Thomas Bernabeu Pagador
Tiburcio Bernabeu Pagador
Vicent Bernabeu De Tomas Pagador

Vicent Bernabeu De Vicent Pagador
Vicent Bernabeu Pagador
Vicent Bernabeu De Vicent Pagador
Vicent Bernabeu De Geroni Pagador

Vicent Bernabeu De Geroni Pagador
Vicent Bernabeu De Poma Pagador
Vicent Bernabeu De Tomas Pagador
Viuda De Andreu Bernabeu Pagador

Viuda De Joan Bernabeu De Joan Pagador
Viuda De Joseph Bernabeu Pagador
Viuda De Joseph Bernabeu De Tomas Pagador
Viuda De Luis Bernabeu De Marti Pagador

Viuda De Melchor Bernabeu Pagador
Viuda De Pau Bernabeu Pagador
Viuda De Theodoro Bernabeu Pagador
Viuda De Thomas Bernabeu Pagador

Viuda De Vicent Bernabeu Pagador
Joan Geromi Blanes Pagador
Frances Blasco Pagador
Gines Blasco Pagador

Joseph Blasco Pagador
Sebastia Blasco De Joseph Pagador
Miguel Botella Pagador
Baltasar Brotons De Miguel Pagador

Baltasar Brotons De Vicent Pagador
Batiste Brotons Pagador
Diego Brotons De March Pagador
Frances Brotons Pobre

Frances Brotons De Vte Pagador
Hereus De Cosme Brotons Pagador
Miguel Brotons Pagador
Muller De Jaume Brotons Pagador

Vicent Brotons De Geroni Pagador
Viuda De Cosme Brotons Pagador
Viuda De Jaume Brotons Pagador
Viuda De Joan Brotons Pagador

Viuda De Baltasar Brotos De Geroni Pobre
Baltasar Candela De Llois Pobre
Llois Candela De Abdon Pagador
Nicolau Candela Pagador

Sebastia Candela Pagador
Viuda De Joan Candela Pagador
Viuda De Luis Candelas Pobre
Gaspar Canto Major Pagador

Gaspar Canto Menor Pagador
Jacinto Canto Pagador
Mosen Abdon Canto Eclesiastic
Andreu Carbonell Pagador

Andreu Carbonell De Andreu Pagador
Batiste Carbonell Pagador
Diego Carbonell Pagador
Geroni Carbonell Doctor Pagador

Geroni Carbonell De Ventura Pagador
Guillem Carbonell Pagador
Jordi Carbonell Pagador
Mosen Josep Carbonell Eclesiastic

Nofre Carbonell Pagador
Pere Joan Carbonell Pobre
Sebastia Carbonell Pobre
Ventura Carbonell Pagador

Viuda De Frances Joan Carbonell Pobre
Joseph Casanova Dr En Medicina Pagador
Mosen Pedro Castellblancs Eclesiastic
Agosti Castello Pagador

Andreu Joan Castello Pagador
Felip Castello Pagador
Frances Joan Castello Pagador
Joan Castello Pobre

Joseph Castello Pagador
Melchor Castello Pagador
Miguel Castello Pagador
Sebastia Castello Pagador

Vicent Castello De Felip Pagador
Vicent Castello Pagador
Vicent Castello Pagador
Viuda De Macia Castello Pagador

Viuda De Pau Castello Pobre
Sebastia Client Menor Pagador
Batiste Climent De Batiste Pagador
Batiste Climent De Frances Joan Pagador

Diego Climent Pagador
Frances Joan Climent Pagador
Joan Climent De Batiste Pobre
Joan Climent Pagador

Joseph Climent Pagador
Sebastia Climent Pagador
Vicent Climent Pagador
Viuda De Frances Climent Pagador

Andreu Joan Coloma Pagador
Bertomeu Coloma Torre De Les Marsanes
Gaspar Coloma Pagador
Joseph Coloma De Joan Pagador

Juan Coloma Pagador
Maria Coloma Pobre
Pere Joan Coloma Pagador
Vicent Coloma Major Pagador

Vicent Coloma Menor Pagador
Viuda De Frances Coloma Pagador
Baltazar Colomina Pagador
Blay Colomina Pagador

Joseph Colomina Pagador
Batiste Cortes Pagador
Diego Cortes De Nofre Pagador
Esteve Cortes Pagador

Gabriel Cortes Pagador
Gaspar Cortes De Gaspar Pagador
Geroni Cortes De Miguel Pagador
Geroni Cortes Pagador

Gregori Cortes Fill Pagador
Hereua De Melchor Cortes Pagador
Melchor Cortes Pagador
Nofre Cortes Pagador

Viuda De Diego Cortes Pagador
Viuda De Frances Cortes Pagador
Viuda De Joseph Cortes Pagador
Viuda De Marti Cortes Pagador

Viuda De Miguel Cortes Pagador
Viuda De Miquel Geroni Cortes Pagador
Baltasar Cremades Pagador
Damia Cremades Maior Pagador

Damia Cremades Menor Pagador
Frances Cremades De Baltasar Pagador
Gaspar Cremades Pagador
Gaspar Cremades Menor Pagador

Joan Miguel De Geromi Pagador
Andreu Spi De Nadal Pagador
Frances Domenech Torre De Les Marsanes
Miguel Domenech Pagador

Vicent Domenech Pagador
Viuda De Bertomeu Domenech Pagador
Viuda De March Domenech Pobre
Crisostomo Donat Pagador

Miguel Donat Pagador
Vicent Giego Donat Pagador
Andreu Joan Espi Notario Pagador
Antoni Espi Pagador

Batiste Espi De Andreu Pagador
Batiste Espi De Frances Joan Pagador
Doña Maria Espi Militar
Frances Espi De Tomas Pagador

Joseph Espi De Nadal Pagador
Mosen Frances Espi Eclesiastic
Mosen Pere Joan Espi Eclesiastic
Pau Espi Pagador

Sebastia Espi De Melchor Torre De Les Marsanes
Thomas Espi De Andreu Pagador
Vicent Espi Pagador
Viuda De Frances Joan Espi Pagador

Viuda De Melchor Espi Torre De Les Marsanes
Frances Joan Espi Major Pobre
Antoni Fernandes Menor Pagador
Jaume Ferrandis Pagador

Vicent Ferrandis Pagador
Joan Galbis Pagador
Joan Galian De Blay Torre De Les Marsanes
Antoni Galiana De Antoni Pagador

Antoni Galiana Major Pagador
Antoni Galiana Menor Pagador
Frances Joan Galiana De Joseph Pagador
Gines Galiana Pobre

Joseph Galiana Pagador
Llois Galiana Pagador
Miguel Galiana Pagador
Viuda De Chuachim Galiana Pagador

Viuda De Joan Galiana Pagador
Viuda De Joseph Galiana Pagador
Antoni Garcia De Anton Pagador
Baltasar Garcia Pagador

Baltasar Garcia De Baltasar Pagador
Batiste Garcia De Andreu Pagador
Batiste Garcia De Frances Pagador
Bernat Garcia Pagador

Bertomeu Garcia Major Pagador
Bertomeu Garcia Menor Pagador
Domingo Garcia Pagador
Felip Garcia De Melchor Pagador

Felip Garcia De Felip Pagador
Frances Garcia De Melchor Pagador
Frances Garcia Agost Pagador
Frances Joan Garcia Pagador

Frances Joan Garcia De Andreu Pagador
Geroni Garcia Pagador
Gregori Garcia Pagador
Joan Garcia De Melchor Pagador

Joan Garcia De Felip Pagador
Joan Pasqual Garcia Pagador
Joseph Garcia De Vicent Pagador
Joseph Garcia Pagador

Joseph Garcia Benifallim Pagador
Lleonardo Garcia Pagador
Lluch Garcia Pagador
Macia Garcia Pagador

Melchor Garcia Pagador
Mosen Sebastia Garcia Eclesiastic
Pere Garcia De Melchor Pagador
Pere Pau Garcia Pagador

Roch Garcia Pagador
Tomas Garcia Pagador
Vicent Garcia De Gaspar Pagador
Viuda De Diego Garcia Pagador

Viuda De Joan Garcia Pagador
Viuda De March Antoni Garcia Pobre
Viuda De Melchor Garcia Carrernou Pagador
Viuda De Melchor Garcia De Nadal Pagador

Viuda De Vicent Garcia Pobre
Viuda De Vicent Garcia Pobre
Bertomeu Garcia Adrian Pagador
Diego Garcia Adrian Pagador

Juan Garcia Del Roig Pagador
Andreu Garrigos Torre De Les Marsanes
Batiste Garrigos De Jaume Pagador
Batiste Garrigos Baxador Pagador

Diego Garrigos Pagador
Geroni Garrigos Pagador
Jaume Garrigos Pagador
Joseph Garrigos Pagador

Justino Garrigos Pagador
Melchor Garrigos Pagador
Mosen Gaspar Garrigos Eclesiastic
Vcent Garrigos De Frances Pagador

Viuda De Agosti Garrigos Pagador
Viuda De Andreu Joan Garrigos Pagador
Viuda De Bertomeu Garrigos Pagador
Viuda De Luis Garrigos Pagador

Viuda De Melchor Garrigos Pagador
Viuda De Roch Garrigos Pagador
Viuda De Vicent Garrigos Pagador
Diego Gil Pagador

Joseph Gil Saboquillo Pagador
Pere Gonsales Torre De Les Marsanes
Joan Hernandes Torre De Les Marsanes
Diego Ilegible Pagador

Antoni Ivañes Pagador
Frances Joan Ivañes Pagador
Frances Joan Ivañes De Gaspar Pagador
Joan Ivañes De Andreu Pagador

Pere Joan Ivañes Pagador
Sebastia Ivañes Pagador
Viuda De Andreu Ivañes Pagador
Viuda De Joan Ivañes Notario Pagador

Viuda De Joseph Ivañes Pagador
Viuda De Pere Ivañes Notari Pagador
Viuda De Tomas Joan Pagador
Vicent Jover Pagador

Viuda De Llois Jover Pobre
Viuda De Llois Jover De Andreu Mira Pagador
Viuda De Vicent Jover Maior Pagador
Llorens Juan Justicia Pagador

Mosen Frances Juanes Eclesiastic
Mosen Leandro Juanes Eclesiastic
Agosti Llinares Torre De Les Marsanes
Andreu Llinares Pagador

Vicent Llinares Torre De Les Marsanes
Joseph Llopis Pagador
Juan Llorens Pagador
Andres Lopes Pagador

Diego Lopes Pagador
Felip Lopes Pagador
Francisco Lopes Pagador
Jordi Lopes Pagador

Vicent Lopes Pagador
Viuda De Cosme Lopes Pagador
Viuda De Domingo Lopes Pagador
Viuda De Jaume Lopes Pagador

Viuda De Marti Lopes Pagador
Domingo López Pobre
Gabriel Mafaleo Sastre Pagador
Blay Martines Pagador

Viuda De Gabriel Martines Pobre
Viuda De Pere Joan Martines Pagador
Pere Mendes Pobre
Christofol Miguel Maior Pagador

Frances Miguel Sastre Pagador
Jacinto Miguel Pagador
Vicent Miguel De Joan Pagador
Christofol Miquel Menor Pagador

Esteve Miquel Pagador
Frances Joan Miquel De Cristofol Pagador
Viuda De Andreu Miquel Pagador
Andreu Mira De Frances Pagador

Baltasar Mira De Frances Pagador
Batiste Mira De Melchor Pagador
Batiste Mira Pagador
Blay Mira De Tomas Pagador

Diego Mira De Diego Pagador
Esteve Mira Pagador
Frances Mira De Felip Pagador
Frances Mira Pagador

Geromi Mira Pobre
Joan Mira De Tomas Pagador
Llorens Mira Pagador
Melchor Mira Pagador

Melchor Mira De Baltasar Pagador
Melchor Mira De Felip Pagador
Pere Joan Mira De Cosme Pagador
Sebastian Mira De Llorens Pagador

Thomas Mira De Melchor Pagador
Vicent Mira De?.Joan Pagador
Viuda De Andreu Mira De Llois Pagador
Viuda De Baltasar Mira De Melchor Pagador

Viuda De Joan Mira Pagador
Viuda De Melchor Mira Pagador
Viuda De Pere Joan Mira Pagador
Viuda De Tomas Mira Pobre

Viuda De Vicent Mira De Cosme Pagador
Jaume Miralles Pagador
Llois Miralles De Llois Pagador
Vicent Joan Miralles Pagador

Bertomeu Miralls Pagador
Gaspar Molina Pagador
Joseph Molina Pagador
Miguel Molina Pagador

Viuda De Miquel Molina Pagador
Pau Monerris Pagador
Viuda De Esteve Monerris Pobre
Antoni Morant Major Pagador

Antoni Morant De Luis Pagador
Geroni Morant Pagador
Joan Casio Morant Pagador
Llois Morant Pagador

Melchor Morant Pagador
Pere Morant Pagador
Gregori Mullor Pagador
Joan Mullor Pagador

Josep E. Mullor De Joan Pagador
Miguel Mullor Pagador
Viuda De Bertomeu Mullor Pagador
Joan Ortis Ferrer Pagador

Frances Orts Torre De Les Marsanes
Viuda De Francisco Pasqual Generos Militar
Batiste Pastor Pagador
Joseph Pastor Pagador

Llois Pastor Pagador
Sebastia Pastor Pagador
Viuda De Joseph Pastor Pagador
Viuda Pastora Pobre

Andreu Joan Peres Pagador
Cosme Peres Pagador
Viuda De Crisostomo Peres Pagador
Antoni Pi?(Ilegible) Pagador

Abdon Pico Pagador
Andreu Pico De Llois Pagador
Diego Pico Pagador
Frances Pico Pobre

Frances Pico De Dionis Pagador
Frances Joan Pico Pagador
Frances Joan Pico De Llois Pagador
Geromi Pico Generos Militar

Hereua De Joan Pico Beata Pagador
Hereus De Geroni Pico Notario Pagador
Joan Pico De Ibi Pagador
Joseph Pico De Melchor Pagador

Joseph Pico De Steve Pagador
March Pico Pagador
Melchor Pico De Vte Pagador
Mosen Geromi Pico Eclesiastic

Nofre Pico Pagador
Pobils De Lleonardo Pico Pagador
Sebastia Pico Pagador
Valero Pico Pagador

Vicent Joan Pico Pagador
Viuda De Frances Pico Pobre
Viuda De Gaspar Pico Generos Militar
Viuda De Joan Pico Pagador

Viuda De Joseph Pico Pagador
Viuda De Llorens Pico Pagador
Viuda De Pau Pico Pobre
Viuda De Thomas Pico Pobre

Viuda De Vicent Pico Pagador
Gaspar Pico Solana Pagador
Tomas Pico Solana Pagador
Andreu Piqueres Torre De Les Marsanes

Andreu Pla Menor Pagador
Andreu Pla Pagador
Geroni Pla Pagador
Innacio Pla Pagador

Joseph Pla Pobre
Sebastia Pla Pagador
Viuda De Batiste Pla Pobre
Jaume Planelles Pagador

Vicent Puchol Pagador
Viuda De Llois Pujalt Pagador
Nofre Quintana Pagador
Andreu Quots Pagador

Joan Requena De Melchor Pagador
Vicent Requena Pagador
Gaspar Ribelles Pagador
Pere Rico Pagador

Viuda De Joseph Roca Pagador
Joan Rodrigues Pagador
Mosen Manuel Rois Eclesiastic
Frances Rostoll Pagador

Violant Rostoll Pobre
Bernat Rovira Pagador
Don Joan Rovira Militar
Pobil De Nofre Rovira Pagador

Vicent Rovira De Jaume Pobre
Viuda De Abdon Rovira Pagador
Viuda De Batiste Rovira Pagador
Viuda De Damia Rovira Pagador

Viuda De Nofre Rovira Pagador
Gil Saboquillo Pagador
Feliciano Sans Pagador
March Sans Pagador

Mosen Francisco Sans Eclesiastic
Vicent Sans Pagador
Vicent Sans Verdu Pagador
Viuda De Blay Santa María Pobre

Gabriel Satorre Pagador
Miguel Sent Joan Pagador
Miguel Sent Joan Menor Pagador
Pere Sent Joan Pagador

Viuda De Pere Sent Joan Pobre
Felip Serra Pagador
Frances Serra Pagador
Frances Serra Major Pagador

Mateu Serra Pagador
Patricio Serra Pagador
Pere Joan Serra Pagador
Grabiel Serrano Major Pagador

Nofre Serrano Pagador
Roch Serrano Pagador
Jaume Sevilla Pagador
Andreu Sirvent De Joan Pagador

Andreu Sirvent De Llorens Pagador
Andreu Sirvent De Frances Joan Pagador
Andreu Sirvent De Vicent Pagador
Baltasar Sirvent De Llors Pagador

Baltasar Sirvent De Vte Pagador
Baltasar Sirvent De Geroni Pagador
Batiste Sirvent De Melchor Pagador
Bertomeu Sirvent Menor Pagador

Bertomeu Sirvent De Geroni Pagador
Carlos Sirvent Pagador
Damia Sirvent Pagador
Diego Sirvent Pagador

Frances Joan Sirvent De Blay Pagador
Frances Joan Sirvent Pagador
Gaspar Sirvent De Blay Pagador
Geromi Sirvent De Joan Pagador

Geroni Sirvent De Geroni Pagador
Geroni Sirvent De Bertomeu Pagador
Hereu De Bertomeu Sirvent Pagador
Joan Sirvent De Roma Pobre

Joseph Sirvent De Baltasar Pagador
Joseph Sirvent De Joan Pagador
Llorens Sirvent Major Pagador
Llorens Sirvent Pagador

Mateu Sirvent Pagador
Miguel Sirvent De Gaspar Pagador
Pere Sirvent Pobre
Sebastia Sirvent De Tomas Pagador

Simo Sirvent Pagador
Vicent Sirvent Notari Pagador
Viuda De Baltasar Sirvent Pobre
Viuda De Bertomeu Sirvent Pagador

Viuda De Llois Sirvent Pagador
Viuda De Vicent Sirvent Pagador
Baltasar Sirvent Blanc Pagador
Agosti Soler Pagador

Baltasar Soler Pobre
Baltasar Soler De Melchor Pagador
Baltasar Soler De Melchor Pagador
Batiste Soler De Alex Pagador

Batiste Soler Pagador
Bernat Soler Pagador
Damia Soler Pagador
Diego Soler De Pasqual Pagador

Dimas Soler Pagador
Don Joan Soler Militar
Esteve Soler Pagador
Felip Soler De Jaume Pagador

Frances Soler Pagador
Gaspar Soler Notario Pagador
Geroni Soler Pagador
Joan Soler De Cosme Pagador

Joan Soler De Joan Maior Pagador
Joan Soler De Joan Menor Pagador
Joseph Soler Alias Pagador
Melchor Soler De Salvador Pagador

Melchor Soler De Melchor Pagador
Melchor Soler De Melchor Pagador
Mosen Jaume Soler Eclesiastic
Pobila De Melchor Soler Pagador

Sebastia Soler De Melchor Pagador
Thomas Soler Pagador
Timoteo Soler Pagador
Vicent Soler De Alex Pobre

Vicent Soler Pobil Pagador
Vicent Soler De Grabiel Pagador
Vicent Soler De Joan Pagador
Vicent Pau Soler Pagador

Viuda De Antoni Soler Pagador
Viuda De Batiste Soler Pagador
Viuda De Frances Joan Soler Alias Bernabeu Pagador
Viuda De Frances Joan Soler Pagador

Viuda De Jaume Soler Pagador
Viuda De Joseph Soler Pagador
Viuda De Vicent Soler De Frances Pagador
Bertomeu Spi Pagador

Frances Joan Spi Menor Pagador
Gaspar Spi De Melchor Pagador
Hereua De Frances Spi Cava Pagador
Vicent Spi De Frances Joan Pagador

Viuda De Andreu Spi Pagador
Frances Joan Suñer Notari Escriba Pagador
Roch Terol Sastre Pagador
Pere Texidor Pobre

Gracia Torres Pagador
Miguel Torres Pagador
Viuda De Bernat Torres Pobre
Baltasar Verdu Pagador

Batiste Verdu De Baltasar Pagador
Bertomeu Verdu Torre De Les Marsanes
Bertomeu Verdu Pagador
Esteve Verdu De Gaspar Pagador

Esteve Verdu Pagador
Esteve Verdu Pagador
Frances Joan Verdu Pagador
Gaspar Verdu Major Pagador

Gines Verdu De Vicente Pagador
Hereu De Guisabeth Verdu Pagador
Hereu De Nofre Verdu Pagador
Joan Verdu De Damia Pagador

Macia Verdu Menor Torre De Les Marsanes
Macia Verdu Major Torre De Les Marsanes
Pere Verdu Pagador
Pobil De March Verdu Pagador

Thomas Verdu Pagador
Thomas Verdu De Damia Pagador
Thomas Verdu De Thomas Pagador
Thomas Verdu De Gaspar Pagador

Vicent Verdu Pagador
Vicent Verdu De Gines Pagador
Vicent Joan Verdu Pagador
Viuda De Antoni Verdu Pagador

Viuda De Diego Verdu Pagador
Viuda De Nofre Verdu Pagador
Diego Xeres Pagador
Joseph Xeres Pagador

Melchor Xeres Pagador
Sebastia Xeres Pagador
Simo Xeres Pagador
Joan Ximeno Pagador

Batiste Yvañes Pagador
Joseph Yvorra Pagador
Vicent Yvorra Pagador
 
Berta