Censo de Villajoiosa de 1667
Transcripción realizada por
       
Hereus De, Pagadores
Mosen
Pasqual Pagador
Juan Adrover Hereus De, Pagadors

Visent Adrover Pagador
Agulló Viuda, Pagadora
Anthoni Alfonso Pagador
Franses Amat Viuda De, Pagadora

Gaspar Andreu Pagador
Jusep Andreu Pagador
Miquel Andreu Pagador
Miquel Angel Viuda De, Pagadora

Benito Aragones Pagador
Benito Aragones Pagador
Jaume Aragones Pagador
Jaume Auguello Pagador

Jaume Augulló Pagador
Miquel Augulló Pagador
Miquel Augulló Pagador
Anthoni Baldo Pagador

Jusep Baldo Viuda De, Pagadora
Gaspar Barber Pagador
Nicolau Barber Pagador
Pere Barber Pagador

Francisco Bastida Pagador
Pere Beneito Pagador
Jaume Berenguer Pagador
Miquel Bueno Pagador

Andreu Buforn Pagador
Franses Buforn Pagador
Jaume Buforn Pagador
Jaume Buforn Notari Escrivá

Juan Buforn Pagador
Juan Buforn De Juan Pagador
Juan Buforn Pagador
Miquel Buforn Pagador

Miquel Buforn Pagador
Pau Juan Buforn Pagador
Visent Buforn Viuda De, Pagadora
Jusep Camps Pagador

Mateu Copet Pagador
Juan De Monica Pagador
Jaume Esquerdo Pagador
Juan Esquerdo Pagador

Jusep Esquerdo Pagador
Jaume Ferandis Pagador
Jaume Ferandis Pagador
Juan Ferandis Pagador

Jusep Ferandis Pobre
Ginés Ferer Pagador
Jaume Ferer Viuda De, Pagadora
Jaume Ferer Viuda De, Pagadora

Juan Ferer Pagador
Pere Juan Fita Doctor
Jaume Flor De Fraret Pagador
Na Fons Viuda, Pagadora

Esteve Forió Pobre
Beta Fuente Pobre
Agostí Galiana Viuda De, Pagadora
Anthoni Galiana Pagador

Anthoni Galiana Viuda De, Pagadora
Benito Galiana Menor Pagador
Benito Galiana Pagador
Benito Galiana Pagador

Berthomeu Galiana Pagador
Diego Galiana Pagador
Gaspar Galiana Pagador
Gaspar Galiana Pagador

Gaspar Galiana De Gines Pagador
Gaspar Galiana Viuda De, Pagadora
Jaume Galiana Pagador
Jusep Galiana Pagador

Nicolau Galiana De Lort Pagador
Nicolau Galiana Pagador
Pere Galiana Pagador
Pere Visent Galiana Pagador

Visent Galiana Pagador
Garseran Gosalbes Pagador
Susana Grau Pagadora
Miquel Ibanes Pobre

Pere Ibanes Balle
Jaume Ivañez Pagador
Juan Ivañez Pagador
Visent Ivañez Pobre

Josep Lanusa Pagador
Anthoni Llinares Pagador
Ausias Llinares Pagador
Christofol Llinares Pagador

Fedric Llinares Pagador
Felip Llinares Pagador
Franses Llinares Pagador
Gaspar Llinares Pagador

Jaume Llinares Viuda De, Pagadora
Juan Llinares Pagador
Jusep Llinares Pagador
Pere Llinares Pagador

Pere Llinares Pagador
Salvador Llinares Major Pagador
Salvador Llinares Menor Pagador
Salvador Llinares Viuda De, Pagadora

Alvaro Llorca Pagador
Anthoni Llorca Viuda De, Pagadora
Anthoni Llorca Viuda De, Pagadora
Anthoni Llorca Pagador

Damasio Llorca Viuda De, Pagadora
Franses Llorca Pagador
Franses Llorca De Alvaro Jurat
Gaspar Juan Llorca Pagador

Ginés Llorca Pagador
Ginés Llorca Pagador
Jaume Llorca Pagador
Jaume Llorca Pagador

Josep Llorca Pagador
Juan Llorca Pagador
Maccimiano Llorca Jurat
Marc Llorca Pagador

Miquel Llorca Pagador
Miquel Llorca Pagador
Miquel Llorca Viuda De, Pagadora
Monserat Llorca Pagador

Mosen Franses Llorca Eclesiastic
Pasqual Llorca Pagador
Pere Llorca Viuda De, Pagadora
Pere Juan Llorca Pagador

Pere Visent Llorca Pagador
Simó Llorca Pagador
Vicent Llorca De Anthoni Pagador
Visent Llorca Viuda De, Pagadora

Visent Llorca Pagador
Adria Lloret Pagador
Andreu Lloret Pagador
Gaspar Lloret De Juan Pagador

Gaspar Lloret Viuda De, Pagadora
Gaspar Lloret Pagador
Geroni Lloret Pagador
Ginés Lloret Viuda I Hereus De, Pagadors

Jaume Lloret Viuda De, Pagadora
Jaume Lloret Pagador
Jaume Lloret Pagador
Jaume Lloret Viuda De, Pagadora

Jaume Lloret Pagador
Jaume Lloret Hereus De, Pagadors
Jaume Lloret Pagador
Juan Lloret Viuda De, Pagadora

Juan Lloret De Juan Pagador
Juan Lloret De Anthoni Pagador
Juan Lloret De Melchor Pagador
Jusep Lloret De Juan Pobre

Jusep Lloret De Juan Pagador
Lorens Lloret Viuda De, Pagadora
Lorens Lloret Pagador
Lorens Lloret De Pere Pagador

Marc Lloret Pagador
Melchor Lloret Pagador
Miquel Lloret Pagador
Miquel Lloret Pagador

Miquel Lloret Pagador
Mosen Geronis Lloret Eclesiastic
Pere Lloret Pagador
Pere Lloret De Melchor Pagador

Pere Lloret Pagador
Pere Lloret Pagador
Pere Lloret Pagador
Pere Lloret De Juan Pagador

Pere Juan Lloret Pagador
Severino Lloret Pagador
March Antoni Lopes Pagador
Visent Lopis Pagador

Agostí Major Pagador
Anthoni Major Pagador
Franses Major Pagador
Gaspar Major Pagador

Ignasio Major Pagador
Jaume Major Pagador
Jaume Major Mustasaf
Jaume Major Pagador

Jaume Major Pagador
Jaume Blas Major Pagador
Juan Major Pagador
Miquel Major Pagador

Miquel Major Pagador
Miquel Major Pagador
Pere Major Viuda De, Pagadora
Pere Juan Major Pagador

Pere Visent Major Viuda De, Pagadora
Simión Major Justicia
Simón Pedro Major Pagador
Anthoni Mari Pagador

Nicolau Marset Pagador
Antoni Marti Viuda De, Pobre
Franses Martí Pagador
Jaume Martí Pagador

Martines Muller I Viuda De, Pobre
Benito Martines Pagador
Diego Martines Pagador
Ginés Martines Pagador

Jaume Martines Pagador
Pere Mingot Viuda De, Pagadora
Salvador Mingot Pagador
Esidro Miquel Notari Jurat

Estanislao Miquel Pagador
Ignasio Miquel Pagador
Diego Miralles Pagador
Franses Miralles Pagador

Lo Doctor Jusep Molina Retor
Jaume Morales De Juan Militar
Juan Morales De Christofol Generos
Christofol Moralles Generos

Juan Moralles Requeridor
Geroni Nogueroles Pagador
Gregori Nogueroles Viuda De, Pagadora
Jaume Nogueroles Pagador

Marc Nogueroles Pagador
Pere Nogueroles Pagador
Pere Nogueroles Viuda De, Pagadora
Visent Nogueroles Pagador

Agostí Olmedes Viuda De, Pobre
Pere Ongui Pagador
Batiste Ors Pagador
Bernabeu Ors Pagador

Franses Ors Pagador
Gaspar Ors Pagador
Jasinto Ors Viuda De, Pagadora
Juan Ors Viuda De, Pagadora

Maciá Ors Pagador
Pere Ors Pagador
Ginés Ortuno Pagador
Jusep Ortuño Pagador

Miquel Ortuño Pagador
Miquel Ortuño Pagador
Visent Ortuño Viuda De, Pagadora
Jaume Pages Pagador

Pere Pasqual Pagador
Visent Pasqual Pagador
Peres Hereus De, Pagador
Basilio Peres Hereus De, Pagadors

Franses Peres Pagador
Franses Peres Viuda De, Pagadora
Franses Peres Pagador
Ginés Peres Pagador

Jaume Peres Pagador
Jaume Peres De Gines Pagador
Jusep Peres Pagador
Mosen Marc Antoni Peres Eclesiastic

Na Prats Viuda De, Pobre
Gaspar Robles Pagador
Franses Rostol Pagador
Gerau Rostol Viuda De, Pobre

Visent Sanchis Pagador
Andreu Saragosa Pagador
Anthoni Saragosa Pagador
Anthoni Saragosa Pagador

Anthoni Saragosa Pagador
Benito Saragosa Pagador
Benito Saragosa Viuda De, Pagadora
Benito Saragosa Pagador

Geroni Saragosa Pagador
Geroni Saragosa Pagador
Jasinto Saragosa Pagador
Jasinto Saragosa Pagador

Jaume Saragosa Pagador
Josep Saragosa Viuda De, Pobre
Juan Saragosa Pagador
Miquel Saragosa Pagador

Miquel Saragosa Viuda De, Pagadora
Miquel Saragosa Pagador
Nicolau Saragosa Pagador
Pere Saragosa Pagador

Pere Saragosa Pagador
Pere Saragosa Pagador
Salvador Saragosa Pagador
Visent Saragosa Viuda De, Pagadora

Ginés Sebastiá Pagador
Mossen Jusep Sebastia
Simó Sebastiá Hereus De, Pagadors
Franses Segara Pobre

Juan Segara Pagador
Andreu Selles Pagador
Jaume Selles Pagador
Juan Selles Pagador

Miquel Selles Viuda De, Pagadora
Pere Selles Pagador
Pere Selles Pagador
Visent Selles Viuda De, Pagadora

Lois Sempere Pagador
Anthoni Soler Pagador
Franses Soler Pagador
Franses Soler Pagador

Geroni Soler Pagador
Jasinto Soler Viuda De, Pagadora
Jusep Soler Pagador
Jusep Soler Pagador

Miquel Nicolau Soler Pagador
Pere Soler Pagador
Pere Juan Soler Pagador
Franses Soriano Pagador

Juan Soriano Pagador
Lois Soriano Pagador
Pere Soriano Pagador
Pere Teres Pagador

Agostí Tonda Muller De, Pobre
Baltasar Tonda Pobre
Gaspar Tonda Cacho Pagador
Gaspar Tonda Pobre

Miguel Tonda Viuda De, Pobre
Miquel Tonda Muller De, Pobre
Visent Tonda Viuda De, Pobre
Franses Toralba Pagador

Benito Toregrosa Viuda De, Pagadora
Ginés Toregrosa Pagador
Jaume Urios De Visent Pagador
Jaume Urios De Juan Pagador

Josep Urios Pagador
Juan Urios Pagador
Na Urios Viuda, Pagadora
Benito Vaello Pagador

Benito Vaello Asesor Del Jurats
Franses Vaello Notari Escrivá
Geroni Vaello Viuda De, Pagadora
Jaume Vaello Pagador

Juan Vaello Pagador
Pere Vaello Pagador
Pere Vaello De Miquel Pagador
Pere Jusep Vaello Pagador

Estasio Valensuela Pagador
Pere Valensuela Pagador
Jusep Vello, De Pagador
Beatriu Vila Pobre

Jaume Vila Pagador
Franses Viu Pagador
 
Rafael Martínez Pagán