Censo de Annahuir de 1667
Transcripción realizada por Rafael Martinez Pagán
       
Joan Alfaro Jurat
Joan Bolinches Pagador
Francés Climent Pagador
Joan Del Ruvio Pagador

Francés Garcia Jurat
Vicent Lluch Pagador
Bertomeu Moscardó Pagador
Joan Palop Pagador

Francisco Peres Pagador
Isidro Plá Pagador
Joan Salvá Pagador
Martí Sanchis Pagador

Joseph Sanchiz Justicia