Censo de Teulada de 1646
Manifest de les casses de la vila de Teulada fer per los justicia y jurats de dita vila conforme lorde y thenor de la carta dels tres estaments de la ciutat y regne de Valencia rermesa a dits justicia.y jurats sa data en Valencia en tretze de octubre any mil sis cents quarante y sis les quals sen les següents:
Transcripción realizada por Olivier Soriano
       
Gaspar Adida
Esteve Andres
Jaume Andres de Jaume
Jaume Andres de Juan

Juan Andres
Pere Andres gendre en dita casa
Pere Andres de Joan
Viuda de Monserrat Andres

Viuda de Pere Andres
Vicent Andreu
Agosti Aparisi
Batiste Aparisi gendre de dita casa

Andreu Auhir de Anthoni
Anthoni Vicent Auhir
Guillem Auhir
Hereus de Joan Auhir

Viuda de Batiste Auhir
Viuda de Guillem Auhir
Viuda de Guillem Auhir en dita casa
Viuda de Jaume Auhir

Frances Banyuls
Jaume Bañuyls
Jusep Bañuyls
Baltasar Bañyuls

Viuda de Pere Bañyuls
Berthomeu Baygues
Jaume Baygues de Nadal
Nadal Baygues

Viuda de Vicent Baygues en dita casa
Damia Berthomeu
Frances Berthomeu de Damia
Frances Berthomeu gendre en dita casa.

Frances Berthomeu de Jaume
Frances Berthomeu de Jo.
Frances Berthomeu de Pascual
Hereus de Pascual Berthomeu

Hieroni Berthomeu de Joan
Hieroni Berthomeu de Jaume
Jaume Berthomeu de Juan
Jaume Berthomeu de Pere

Jaume Berthomeu de Pasqual
Jaume Berthomeu de Damia
Juan Batiste Berthomeu
Miquel Berthomeu menor

Pere Berthomeu de Pere
Pere Berthomeu de Gra Net
Pere Berthomeu de Pere net
Pere Berthomeu de Frances

Viuda de Esteve Berthomeu
Viuda de Frances Berthomeu
Viuda de Jaume Berthomeu
Viuda de Juan Berthomeu

Viuda de Juan Berthomeu
Viuda de Pascual Berthomeu
Frances Bisquert en dita casa
Viuda de Frances Blasco

Pere Bogi
Bethomeu Boygues Menor
Guillem Boygues
Jaume Boygues

Juan Boygues de Gm.
Juan Boygues de Joan
Juan Boygues major
Juan Boygues gendre en dita casa

Juan Boygues menor
Mossen Pere Boygues
Viuda de Grau Boygues
Viuda de Pere Cabeza

Andreu Cabrera germa en dita casa
Damiana Cabrera
Vicent Campos cuñat en dita casa
Jaume Castelloli

Vicent Castelloli
Viuda de Lois Castelloli
Antón de Yebra
Domingo Espasa en dita casa

Jaume Esteve
Andreu Garcia
Frances Garcia
Jaume Garcia gendre en dita casa

Jaume Garcia de Pere
Jaume Garcia de Jaume
Mossen Vicent Garcia Vicari
Pere Gey

Juseph Gustaman
Juan Juan en dita casa
Hereus de Juan Livello
Pere Lleret

Anthoni Llopis Sirugia
Damia Lobell
Guillem Lobell
Juan Lobell de Joan

Juan Lobell Esteve
Lorens Lobell
Vicent Lobell de Llorens en dita casa
Vicent Lobell Esteve

Vicent Lobell de Guillem
Viuda de Guillem Lobell
Viuda de PereVicent Lobell
Viuda de Polit Lobell en dita casa

Miguel Lopez Sirugia
Juan Lorca
Andreu Maço
Anthono Maço

Juan Maço
Viuda de Andreu Maço
Anthoni Malenda
Cosme Malenda

Jaume Malenda de Pere
Jaume Malenda de Anthoni
Joan Malenda
Pere Malenda

Vicent Malenda en dita casa
Viuda de Sabastia Malenda
Gregori Malonda
Pere Joseph Malonda

Anthoni Mayans
Viuda de Hieroni Miro
Viuda de Juan Monserrat
Juan Montalva

Viuda de Anthoni Morell
Juan Moreno
Gines Negueroles
Berthomeu Oliver

Hereus de Juan Oliver
Juan Oliver
Monserrat Oliver
Pere Oliver

Viuda de Jo Oliver en dita casa
Viuda de Juan Oliver en dita casa
Berthomeu Oller
Frances Oller

Hieroni Oller
Vicent Oller de Frances
Vicent Oller sastre
Viuda de Juan Oller

Viuda de Pere Oller
Esteve Ortola
Mossen Batiste Pascual germa
Mossen Vicent Pascual Rector

Juan Perales
Berthomeu Perez
Joseph Perez
Diego Ramiro

Miquel Ramiro
Juan Ribes
Viuda de Frances Ribes
Viuda de Simo Rois

Juan Sala Ostaler
Viuda de Juan Salvador
Miguel Saragosi
Jaume Selles gendre en dita casa

Frances Seres en dita casa
Anthoni Signes
Damia Signes
Hereus de Damia Signes

Jaume Signes
Jaume Vicent Signes
Juan Signes
Pere Signes

Viuda de Pere Signes
Andreu Valles
Anthoni Valles de Andreu
Anthoni Valles de Anthoni

Berthomeu Valles
Frances Valles en dita casa
Nofre Valles menor
Nofre Valles major

Pere Valles
Sabastia Valles Menor
Vicent Valles Mayor
Vicent Valles Menor

Viuda de Frances Valles
Viuda de Joan Valles
Francisco Vendrell Doctor
Frances Vicent

Anthoni Vicera Obrer de vila
Anthoni Vidal
Jaume Vidal de Jaume
Juan Vidal de Pere

Pere Vidal
Viuda de Juan Vidal
Viuda de Juan Vidal
Berthomeu Vives

Joseph Vives
Juan Vives de Bernat
Juan Vives de Berthomeu
Juan Vives de Frances

Juan Vives de Juan
Pere Vives gendre en dita casa
Viuda de Bernat Vives
Miquel Zaragoza

 
Sen totes les dites cases conforme dita carta cent noranta y dos en fe y testimoni de les quals cosses jo Miguel Berthomeu notari scriva de la sala dels Jurats rebedor de dit manifest fet la present certificadora en huit dies del mes Noembre del present any mil sis cent quarante sis posse mon signe