Llistat de Pobladors en 1427 de la Pobla del Duc.
Transcripción realizada por
       
Domingo Adam
Bernat Albinyana
Nadal Andrés
Gabriel Batalla

Joan Bataller Batle
Andreu Boscà
Bertomeu Boscà
Bertomeu Corretger

Guillem Costeja De Cartaina
Joan D'Alberola
Bertomeu De Lluisme Corredor De La Vila
Pere Dels Horts

Berenguer Esteve
Antoni Ferrer Menor De Dies
Joan Figuera
Jaume Forà

Miquel Garcia
Joan Gascó
Pere Hortola Major, De Benifomet
Pere Hortola Menor De Dies

Miquel Ivanyes
Antoni Jeroni L'Escrivà
Francesc Mançanera
Nadal Marco

Joan Martí
Tómas Martí
Bernat Micó De Cartaina
Aparisi Muntaner Jurat

Alfons Olivares
Eximeno Ortís Justicia
Pascual Ponç De Xara
Berenguer Ribelles

Joan Ribelles De Benifomet
Mateu Sant Olari
Joan Sanxo
Nadal Sanxo

Antoni Sarriba
Berenguer Sarriba Jurat
Pere Simó Mustassaf
Vicent Simó

Antoni Xicot