LLORCHA
 
 
Fuente: Valldecabres, R. (2002), El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de Montsó (p. 187-189)
NOTA: En 1510 aparece como lugar de la Vall de Perputxent (Lloc del Braç Eclesiàstic)

Casas:

La casa de Azmet Garní
La casa de la viuda Eça
La casa de la viuda Alçamar
La casa de Asent Alfaquí
La casa de Azmet Lopat
La casa de Çat Alaguarí
La casa de Usmen
La casa de Azmet Eça
La casa de Abrahim Rodena
La casa de Ayet Tonaynet
La casa de Abram Bencelip
La casa de Azmet Corayat
La casa de Azmet Robí
La casa de Azmet Mahomat Quito
La casa de Mahomat Corayat
La casa de Jusef Cabot
La casa de Acén Quito
La casa de Azmet Foto
La casa de Alí Mancebo
La casa de Jusef Culeymén
La casa de la viuda Roig
La casa de Cofafa
La casa de Ubaldal Garní
La casa de la viuda Alcazes
La casa de Abrahim Mancebo
La casa de la viuda Garní
La casa de la viuda Malé
La casa de Suayp
La casa de Ayer Galip
La causa [sic] de la viuda Chaneta
La casa de Alí Suaya
La casa de Mahomat Redona
La casa de Azmet Quito
La casa del alfaquí
La casa de Faroig
La casa de la viuda Aquén
La casa de Azmet Galet
La casa de Azmet Roig
La casa de Mahomat Vigi
La casa de Cilim Mancebo
La casa de la viuda Chucha
La casa de Çat Alamex
La casa de Alexandrí Cardí
La casa deYayé Calupi
La casa de Hacén Alcaces
La casa de Yusef Chucha
La casa de Galip Alamar

Los terratinents:

Primo, lo fill de Chorayat, de Vilalonga, té hun banqual en l'orta

Cabeças de ganado:

Primo, la casa de l'alfaquíXXXII caps
La viuda EçaXX caps
Mahomat AlbegíXXX caps
Azmet AbaynuisXXVIIII caps
RobiXXXXIII caps
Mahomat RedonaLX caps
ChapaXXIIII caps
FaraigXXXX caps
Alí SuayaLXX caps
Azmet AlquitoXXII caps
Axer MaquisXXIII caps
SuayXV caps
Sat DonXXIIII caps
Los fills de ChuchaXV caps
Cilim ManceboXXVIII caps
AbramII caps
Çat AlaçmexXX caps
BaboniXXIIII caps
Mahomat RoigXVIlI caps
CofasaX caps
Acén QuitoXXVI caps
Azmet AlcacesX caps
Mahomat HorrajatXVlII caps
CabotXIII caps
UsmenLXIII caps
Azmet HorrajatLII caps
Abrahm RedonaIII caps
Assén Alfaquí LXXXX caps
GalitX caps
Jucef ÇuleyménXII caps
Çat AlagariLIII caps
Abrahim ManceboLXXXXIIII caps
Galip AlamarXIII caps
Azmet GuarníLXI caps
Ubaydal GuarníLXXXX caps
Lo bestiar del senyor y de Tonaynet sónCCCC caps