BENIRAÉS
 
 
Fuente: Valldecabres, R. (2002), El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de Montsó (p. 187-189)
NOTA: En 1510 aparece como lugar de la Vall de Perputxent (Lloc del Braç Eclesiàstic)

Lo manifest de les cases

Primo, la casa de Azmet Hajech
La casa de Yucef Alcadí
La casa de Mahomat Benzarco
La casa de Mahomat Lopo
Dos cases de Çaet
La casa de Mahomat Rufa
La casa de Mahomat Roig
La casa de Yusef Ayat
La casa de Azmet Benzarco
La casa de Cat Ayat
La casa de Alí Benzarco
La casa de Redona
La casa de Abdal-là Arufa
La casa de Çat Ayat, major
La casa de Axer Benzarco
La casa de Azmet Lopo
La casa de Azmet Ayat
Dos cases de Asquer

Los terratinents:

Primo, Benzarco e dos germanes sues,
tenen dos bancals y una poca de vinya

Lo manifest del bestiar:

Primo la casa de Jucef AlcadíLXXXVIII caps
Mahomat BenzarcoXXXIII caps
Mahomat HamisXXVl caps
Mahomat BalopCXVII caps
Yayé BalopXIIII caps
Mahomat RoigCXX caps
Yusef Ayat VIIII caps
Azmet BensarcoXXXVI caps
RedonaXXIIII caps
Alí BenzarcoXXXIII caps
Azmet HajachLVI caps
Ubaldal DanCCXII caps
Mahomat RufaCXIl caps
Azmet LlopoL caps
Azmet AyatCCLXXXVIIII caps
AsquerCXI caps
AyatCXVIII caps
AlaminetXXIII caps