BENILLUP
 
 
Fuente: Valldecabres, R. (2002), El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de Montsó (p. 187-189)
NOTA: En 1510 aparece como lugar de la Vall de Perputxent (Lloc del Braç Eclesiàstic)

Lo manifest de les cases

Primo, la casa de Çat Alcortoví
La casa de Yucef Alcadí
La casa de Azmet Alcadí
La casa de Alí Onouar
La casa de Cilim Olocayali
Dos cases del alamí de la dita vall
La casa de Abdal-là Homar
La casa de Alfandaqui
La casa de Yayé Bencebip
Dos cases de Yucef Bencebip
La casa de Çat Alcadí
La casa de Alí Barbaroja
La casa de Alí Anouar
La casa de Alí Mortali
La casa de Azmet Anouar
La casa de la viuda de Melich
La casa de Azmet Alcadí
La casa de Abraym Alcortoví
La casa de Azmet Abdolazis
La casa de la viuda Anouar
La casa de Alí Alé
La casa de Yayé Anouar
La casa de Yayé Omar
La casa de Çat Bulbaar
La casa de la viuda Bencelip
La casa de Mahomat Bencebip
La casa de Yayé Papagay
La casa de Alí Amis

Los terratinents:

Primo, l'alfaquí Bulbayar, té dos banquals y un tros de vinya en la orta, e més té Azmet Morit, dos bancals en la orta.

Lo manifest del bestiar:

Primo, la casa de Çat Morit, coxoCLXX caps
Abrahim Bolum XII caps
Çat Çatdet XXXV caps
Alí BencebipCCXXX caps
BebeXXXVIIII caps
Azmet AbdolazisLIIII caps
Yayé AnonatXX caps
Alí AbdolazisLXXXX caps
Lo fill de AbdolazisVIIII caps
ParentL caps
Çat BubbaharVIIII caps
DubiraXXXIIII caps
Cilim OlococachalCC caps
Alí àlias MedesII caps
Mahomat AdetLXXXXV caps
Alí BarbarojaXXXXVIIII caps
AlcadíVIII caps
Çat MelichVIIII caps
Alí MoratalíXXXIIII caps
ZerichLXXX caps
Abdal.là HomarXXX caps