ALQUINÈNCIA
 
 
Fuente: Valldecabres, R. (2002), El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de Montsó (p. 189)
NOTA: En 1510 aparece como lugar de la Vall de Perputxent (Lloc del Braç Eclesiàstic)

Lo manifest de les cases

Primo, la casa de Abrahim Foto
La casa de Abrahim Corrut
La casa de Azmet Bencebip
La casa de Azmet Morit
La casa de Redona Morit
La casa de Abdal-là Bencebip
La casa de la viuda Alardar
La casa de Mahomat Hemes
La casa de Abrahim Murci
La casa de Alí Alardar
La casa de Alí Currut
La casa de Mahomat Alardar
La casa de Abdal.là Alardar
La casa de Abraym Alardar
La casa de Azmet Alardar
La casa de la viuda de Mancebo
La casa de Azmet Melich
La casa de Axer Foto, àlias lo castelà
La casa de Abdal.là Morit
La casa de Obaldal Morit
La casa de Ubaydal Morit
La casa de Yayé Alaçdar
La casa de Çat Morci

Los terratinents:

Primo, lo fill de Abrahim Foto, un bancal en la orta

Lo manifest del bestiar

Primo, la casa de XamachXXXXIIII caps
Alí CorrutVIIII caps
Redona MorixXI caps
Mahomat HemesXXXII caps
Azmet Morit, joveXXXXI caps
Çat MorciX caps
Abrahim FotoCXXVIIII caps
Abrahim AlardarCXlII caps
Abdal-là Morit, lo vellLXXVIII caps
JacobetXXXVI caps
Azmet AlaçdarLXVIIl caps
Alí AlaçdarXVI caps
Abdal.là Morit, lo joveXXXX caps
BodoCLV caps
Azmet Alaçdar, lo capcerXXXXV caps
Abdal.là AlaçdarCXVII caps
Hayé AlaçdarCVI caps